Terminy spotkań z rodzicami 

12.09.2022 r. – godz. 17.00

14.11.2022 r.,    26.01.2023 r. (wywiadówka)      

27.03.2023 r.,  24.04.2023 r., 5.06.2023 r.