Szkolne ekopomysły - projekt ekologiczny

Szkolne ekopomysły - projekt ekologiczny

  1. Uczniowie klasy 8a i p. Magdalena Martyka biorą udział w warsztatach w soboty wrześniowe.
  2. W pażdzierniku jadą na zajęcia terenowe do Ojcowa
  3. Wykonają i przeprowadzą grę terenową na temat BIODEGRADACJI

Zobacz więcej na http://www.krakow.pl/?dok_id=212347