Informacja dla rodziców uczniów korzystających ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024
stołówka

Stołówkę szkolną prowadzi FHU MARBO Marta Wachulec

Obiady będą wydawane od  06.09.2023 (środa)

Abonament za wrzesień 2023 wynosi  288,00 zł (18 dni x 16,00 zł)

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej należy zapoznać się

z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, jak również na tablicy informacyjnej znajdującej się na ścianie po lewej stronie okienka portierni i drzwiach wejściowych do stołówki szkolnej.

Zgłoszenia dziecka na obiady należy dokonać do 05.09.2023  wysyłając SMS

pod nr telefonu     696  423  597 

Treść SMS: Po zapoznaniu się  z regulaminem stołówki szkolnej zgłaszam dziecko na

                     obiady w roku szkolnym 2023/2024

                     imię i nazwisko ucznia, klasa

Wpłaty za obiady za wrzesień 2023 należy dokonać do  10.09.2023  przelewem na konto

47  1050  1445  1000  0091  3776  8769

Informację można uzyskać telefonicznie lub w pok. 43 I p

 

pdf Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w  Szkole Podstawowej Nr 25 w roku szkolnym 2023/2024

 

HARMONOGRAM  WYDAWANIA  OBIADÓW W  ROKU SZKOLNYM  2023/2024

GODZINA

PONIEDZ.

WTOREK

SRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11:25

 

 

2A

 

 

 

11:30

2A

 

3A

2A

3A

1A

11:45

1A

 

1A

1A

1A

1B

11:50

1B

 

1B

1D

1B

1C

12:00

1C

 

1C

2C

1C

1D

12:05

2B

 

1D

3A

2C

3B

12:25

4A4B4C

5A5B5C

6A6B6C

 

4A4B4C

5A5B5C

6A6B6C

 

4A4B4C

5A5B5C

6A6B6C

 

4A4B4C

5A5B5C

6A6B6C

 

4A4B4C

5A5B5C

6A6B6C

12:45

1D

 

2B

1B

1D

2A

12:50

3B

 

2C

1C

2A

2B

13:05

2C

 

3B

2B

2B

2C

13:10

 

3A

 

3B

3B

 

13:15

 

 

 

 

 

3A

13:30

7A7B7C

8A8B

7A7B7C

8A8B

7A7B7C

8A8B

7A7B7C

8A8B

7A7B7C

8A8B