SPInKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery

UWAGA! ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ON-LINE DO CZASU ROZPOCZĘCIA LEKCJI W SZKOLE!

SPInKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery został powołany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w partnerstwie z Województwem Małopolskim. Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, oraz dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy i systemie szkolnictwa.

Zapraszamy do współpracy!

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1 - formularz zgłoszenia do projektu

Załącznik 3 - deklaracja udziału w projekcie

Załącznik 4 - oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 5 - dane osobowe uczestnika projektu