Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo!

Wybór szkoły podstawowej dla Waszego dziecka jest bardzo ważnym momentem, bo podjęta decyzja będzie procentowała przez najbliższe lata. W Szkole Podstawowej Nr 25 tworzymy atmosferę przyjazną dziecku, dbamy o jego wszechstronny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa i życzliwości, uczymy dokonywania świadomych wyborów. Uczniowie naszej szkoły osiągają najwyższe wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz zostają laureatami różnorodnych konkursów. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Jesteśmy jedną z najlepszych krakowskich szkół!

Prymusi z Krakowa. Oto szkoły samorządowe z najlepszymi wynikami egzaminu ósmoklasisty [10.02.2023] | Gazeta Krakowska https://gazetakrakowska.pl/prymusi-z-krakowa-oto-szkoly-samorzadowe-z-najlepszymi-wynikami-egzaminu-osmoklasisty-10022023/ga/c5-17269211/zd/64705379

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Co nas wyróżnia?

• Dobra lokalizacja, łatwy dojazd

• Przestronny, dobrze wyposażony budynek

• Zajęcia dla uczniów klas pierwszych na wydzielonym piętrze

• Jednozmianowość – lekcje od godz. 8:00 do godz. 14:30

• Świetlica - czynna od godz. 6:30 do godz. 17:00

• Posiłki gotowane na miejscu

• Nowo otwarty gabinet stomatologiczny

• Nowoczesna hala sportowa

• Zrewitalizowane boiska wielofunkcyjne

• Bieżnia do skoku w dal

• Plac zabaw dla dzieci

• Estetyczne tereny rekreacyjne

 

Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Klasa sportowa - akrobatyka - rock’n’roll akrobatyczny z rozwijającymi zajęciami matematycznymi

Klasa sportowa 2023 - 2024


Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie w 2008 roku rozpoczęła współpracę z Klubem Sportowym PODWAWELSKI, która zaowocowała utworzeniem klasy o profilu akrobatyka - rock'n'roll akrobatyczny. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów szkolenia zawodników, uczestnictwa w zawodach, udostępniania obiektów sportowych.

W klasach sportowych realizowany jest wieloletni program szkolenia dla sportów gimnastycznych zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Gimnastycznego. Do realizacji programu Klub udostępnia swój obiekt przy ul. Komandosów 21 w Krakowie. 

Program obejmuje:

- przygotowanie ogólnorozwojowe: wytrzymałość, szybkość, skoczność, gibkość, zwinność,  koordynacja;

-  elementy treningu akrobatyki sportowej;

-  elementy treningu gimnastyki podstawowej;

-  naukę i doskonalenie kroków i figur rock’n’rolla akrobatycznego;

-  gry i zabawy zespołowe;

-  elementy treningu mentalnego.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi min. 10 godzin lekcyjnych, w tym szkolenie ogólnorozwojowe.

Nasi trenerzy:

  • dr Dorota Lipka-Nowak – utytułowana zawodniczka Klubu, Mistrzyni Polski,  IV w Mistrzostwach Świata, trener wicemistrzów w Pucharze Świata kategorii młodzików, juniorów, seniorów,
  • mgr Szymon Szpulecki – utytułowany zawodnik Klubu, wielokrotny Mistrz Polski, finalista Pucharów Świata. Trener Mistrzów Polski, półfinalistów Pucharów Świata.

Dzieci z klas sportowych są członkami Klubu Sportowego PODWAWELSKI, a rodzice są zobowiązani do wpłat miesięcznej składki członkowskiej ustalanej przez Zarząd na każdy rok. Dzieci z klas sportowych biorą udział w pokazach, zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, festiwalach i przeglądach tanecznych, mają możliwość udziału w obozach sportowych letnich i zimowych organizowanych przez Klub.

Kandydaci do klas sportowych powinni wykazać się:

  • bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskimi wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • dobrą sprawnością fizyczną.

Uczeń klasy sportowej musi odbyć próbę sprawności fizycznej (Ustawa Prawo Oświatowe, Art. 137).

Próba sprawności fizycznej:

  • uproszczony test Eurofit – bieg wahadłowy 50 m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską (1 kg) w tył z nad głowy, siady z leżenia tyłem - 30 sekund, skłon w przód z siadu prostego.
  • Próba sprawności fizycznej odbędzie się 17 marca 2023 r. o godz. 17.00 w Klubie Sportowym Podwawelski.
matematyka

Rozwijające zajęcia matematyczne kształtować będą wyobraźnię oraz intuicję matematyczną. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili umiejętność samodzielnego i logicznego myślenia. Nowatorskie pomysły, ciekawe przykłady i liczne ćwiczenia, a także zabawy matematyczne wykorzystywane podczas lekcji pozwolą dzieciom szybko przyswajać wiedzę i sprawią, że matematyka dostarczy im wiele radości.

 

Klasa ogólnodostępna z rozwijającymi zajęciami matematycznymi oraz nauką gry w szachy

matematyka

Rozwijające zajęcia matematyczne kształtować będą wyobraźnię oraz intuicję matematyczną. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili umiejętność samodzielnego i logicznego myślenia. Nowatorskie pomysły, ciekawe przykłady i liczne ćwiczenia, a także zabawy matematyczne wykorzystywane podczas lekcji pozwolą dzieciom szybko przyswajać wiedzę i sprawią, że matematyka dostarczy im wiele radości.

Nauka gry w szachy obejmować będzie zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Dzięki odpowiednio dobranym metodom uczniowie z łatwością zaznajomią się z podstawowymi zasadami partii szachowej, elementami taktyki i strategii czy teorią debiutów i końcówek. Dzięki ćwiczeniom praktycznym nasi uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoją pamięć, ćwiczyć koncentrację i logiczne myślenie. Rozgrywanie partii szachowych da możliwość budowania prawidłowej reakcji zarówno na niepowodzenia jak i sukcesy. Nauka gry w szachy będzie wsparciem edukacji w okresie wczesnoszkolnym poprzez rozwój wyobraźni przestrzennej i analitycznego myślenia.

 

Klasa ogólnodostępna z nauką programowania w języku Scratch

Klasa ogólnodostępna z nauką programowania w języku Scratch

Zajęcia nauki programowania w języku Scratch umożliwią dzieciom tworzenie prostych gier, muzyki oraz animacji bądź historyjek. Tworzenie programów odbywać się będzie w sposób wizualny poprzez przeciąganie kafelków z poleceniami. Ułożone w określonej kolejności stworzą wybrany program. Język Scratch stanowi podstawę do nauki programowania w Pythonie, który jest podstawowym językiem kodowania w starszych klasach naszej szkoły.

O języku Scratch:

https://scratch.mit.edu/parents/

O języku Python:

https://pl.python.org/o,jezyku,python.html

 

Klasa ogólnodostępna z zajęciami matematyczno-przyrodniczymi

Klasa ogólnodostępna z zajęciami matematyczno-przyrodniczymi

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna dzieci od najmłodszych lat pozwala im poznać piękno świata przyrody. Bliski kontakt z naturą przyczynia się do poprawy efektów kształcenia, w szczególności w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ważne jest jednak, by zajęcia nie ograniczały się jedynie do patrzenia na przyrodę, ale obejmowały również liczne aktywności. Dlatego podczas lekcji uczniowie będą zaprzyjaźniać się z przyrodą, odczuwać ją wszystkimi zmysłami. Podczas krótkich zajęć w terenie oraz wycieczek będą przyglądać się najbliższemu otoczeniu z lupą i lornetką, będą zbierać okazy, obserwować, doświadczać. W pobliżu szkoły znajdują się parki, rzeka i łąka, niewiele dalej las. Szkoła współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA, Ośrodkiem Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA.

Zajęcia matematyczne kształtować będą wyobraźnię oraz umiejętność logicznego myślenia. Podczas zajęć z zastosowaniem gier matematycznych, poprzez zabawę z użyciem różnorodnych plansz, kostek do gry czy domina, dzieci, w przyjemny sposób, ćwiczyć będą podstawowe działania matematyczne, a także umiejętność wnioskowania, szacowania, analizy i syntezy. Nowatorskie pomysły wykorzystywane podczas zajęć nie tylko pozwolą uczniom szybko przyswajać wiedzę, ale skłonią do podejmowania przemyślanych decyzji i strategii działania. Lekcjom towarzyszyć będzie przyjazna atmosfera oraz dbałość o rozwój emocjonalny każdego dziecka.

 

Zdjęcia szkoły
   

 

Filmy o szkole

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 25 informuje, że rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2022 r. Składanie podań odbywa się w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

 

  • Serwis rekrutacyjny dla rodziców jest dostępny pod adresem https://krakow.elemento.pl skąd należy pobrać wniosek. Wypełnione elektronicznie Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

  • Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk w formie papierowej będzie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento: https://krakow.elemento.pl

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.PORTALEDUKACYJNY.KRAKOW.PL