Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo! Wybór szkoły podstawowej dla Waszego dziecka jest bardzo ważnym momentem, bo podjęta decyzja będzie procentowała przez najbliższe lata. Chcemy przedstawić Państwu naszą ofertę.

 

Klasa sportowa - rock’n’roll akrobatyczny z rozwijającymi zajęciami matematycznymi

Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie w 2008 roku rozpoczęła współpracę z Klubem Sportowym PODWAWELSKI, która zaowocowała utworzeniem klasy o profilu rock’n’roll akrobatyczny. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów szkolenia zawodników, uczestnictwa w zawodach, udostępniania obiektów sportowych.

W klasach sportowych realizowany jest wieloletni program szkolenia dla sportów gimnastycznych zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Gimnastycznego. Do realizacji programu Klub udostępnia swój obiekt przy ul. Komandosów 21 w Krakowie. 

Program obejmuje:

- przygotowanie ogólnorozwojowe: wytrzymałość, szybkość, skoczność, gibkość, zwinność,  koordynacja;

-  elementy treningu akrobatyki sportowej;

-  elementy treningu gimnastyki podstawowej;

-  naukę i doskonalenie kroków i figur rock’n’rolla akrobatycznego;

-  gry i zabawy zespołowe;

-  elementy treningu mentalnego.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi min. 10 godzin lekcyjnych, w tym szkolenie ogólnorozwojowe.

Nasi trenerzy:

 • dr Dorota Lipka-Nowak – utytułowana zawodniczka Klubu, Mistrzyni Polski,  IV w Mistrzostwach Świata, trener wicemistrzów w Pucharze Świata kategorii młodzików, juniorów, seniorów,
 • mgr Szymon Szpulecki – utytułowany zawodnik Klubu, wielokrotny Mistrz Polski, finalista Pucharów Świata. Trener Mistrzów Polski, półfinalistów Pucharów Świata.

Dzieci z klas sportowych są członkami Klubu Sportowego PODWAWELSKI, a rodzice są zobowiązani do wpłat miesięcznej składki członkowskiej ustalanej przez Zarząd na każdy rok. Dzieci z klas sportowych biorą udział w pokazach, zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, festiwalach i przeglądach tanecznych, mają możliwość udziału w obozach sportowych letnich i zimowych organizowanych przez Klub.

Kandydaci do klas sportowych powinni wykazać się:

 • bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskimi wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • dobrą sprawnością fizyczną.

Uczeń klasy sportowej musi odbyć próbę sprawności fizycznej (Ustawa Prawo Oświatowe, Art. 137).

Próba sprawności fizycznej:

 • uproszczony test Eurofit – bieg wahadłowy 50 m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską (1 kg) w tył z nad głowy, siady z leżenia tyłem - 30 sekund, skłon w przód z siadu prostego.
 • Próba sprawności fizycznej odbędzie się 16 marca 2021 roku o godzinie 17:00 w Kubie Sportowym Podwawelski

Rozwijające zajęcia matematyczne kształtować będą wyobraźnię oraz intuicję matematyczną. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili umiejętność samodzielnego i logicznego myślenia. Nowatorskie pomysły, ciekawe przykłady i liczne ćwiczenia, a także zabawy matematyczne wykorzystywane podczas lekcji pozwolą dzieciom szybko przyswajać wiedzę i sprawią, że matematyka dostarczy im wiele radości.

 

Klasa ogólnodostępna z rozwijającymi zajęciami matematycznymi oraz nauką gry w szachy

Rozwijające zajęcia matematyczne kształtować będą wyobraźnię oraz intuicję matematyczną. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili umiejętność samodzielnego i logicznego myślenia. Nowatorskie pomysły, ciekawe przykłady i liczne ćwiczenia, a także zabawy matematyczne wykorzystywane podczas lekcji pozwolą dzieciom szybko przyswajać wiedzę i sprawią, że matematyka dostarczy im wiele radości.

Nauka gry w szachy obejmować będzie zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Dzięki odpowiednio dobranym metodom uczniowie z łatwością zaznajomią się z podstawowymi zasadami partii szachowej, elementami taktyki i strategii czy teorią debiutów i końcówek. Dzięki ćwiczeniom praktycznym nasi uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoją pamięć, ćwiczyć koncentrację i logiczne myślenie. Rozgrywanie partii szachowych da możliwość budowania prawidłowej reakcji zarówno na niepowodzenia jak i sukcesy. Nauka gry w szachy będzie wsparciem edukacji w okresie wczesnoszkolnym poprzez rozwój wyobraźni przestrzennej i analitycznego myślenia.

 

Klasa ogólnodostępna z rozwijającymi zajęciami matematycznymi oraz nauką programowania w języku Scratch

Rozwijające zajęcia matematyczne kształtować będą wyobraźnię oraz intuicję matematyczną. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili umiejętność samodzielnego i logicznego myślenia. Nowatorskie pomysły, ciekawe przykłady i liczne ćwiczenia, a także zabawy matematyczne wykorzystywane podczas lekcji pozwolą dzieciom szybko przyswajać wiedzę i sprawią, że matematyka dostarczy im wiele radości.

Zajęcia nauki programowania w języku Scratch umożliwią dzieciom tworzenie prostych gier, muzyki oraz animacji bądź historyjek. Tworzenie programów odbywać się będzie w sposób wizualny poprzez przeciąganie kafelków z poleceniami. Ułożone w określonej kolejności stworzą wybrany program. Język Scratch stanowi podstawę do nauki programowania w Pythonie, który jest podstawowym językiem kodowania w starszych klasach naszej szkoły.

O języku Scratch:

https://scratch.mit.edu/parents/

O języku Python:

https://pl.python.org/o,jezyku,python.html

 

Oferta szkoły dla klas pierwszych
 • Dobra lokalizacja, łatwy dojazd
 • Przestronny, dobrze wyposażony budynek
 • Świetlica (6:30 – 17:00)
 • Własna stołówka
 • Nowo otwarty gabinet stomatologiczny
 • Nowoczesna hala sportowa
 • Zrewitalizowane boiska wielofunkcyjne
 • Bieżnia do skoku w dal
 • Estetyczne tereny rekreacyjne
 • Zajęcia na wydzielonym piętrze

 

Zdjęcia szkoły

   

 

Filmy o szkole