Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły -  mgr Beata Kaczmarska

Wicedyrektor -  mgr Anna Witaszyk, mgr Krzysztof Koza

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirosława Copiak

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Anna Dyl - Mikłas

mgr Dorota Idzik

mgr Małgorzata Kowalska

mgr Magdalena Krzyszkowska

mgr Jolanta Przybylik

mgr Anna Siwulska

mgr Ewa Sołtys

mgr Joanna Węgrzyn

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Magdalena Bartnik

mgr Dorota Kaleciak

mgr Katarzyna Ostruszka

mgr Dorota Sobol

mgr Milena Węgrzyn

mgr Magdalena Żywocka-Skrzypiec

 

nauczyciele języka polskiego jako obcego

mgr Magdalena Bartnik

mgr Anna Dyl-Mikłas

mgr Dorota Kaleciak

mgr Dawid Kalinowski

mgr Katarzyna Ostruszka

mgr Dorota Sobol

mgr Krystyna Wróbel

mgr Magdalena Żywocka-Skrzypiec

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Katarzyna Giełżecka

mgr Barbara Mytych

mgr Alina Oleniacz

mgr Anna Szupryczyńska

mgr Karolina Zaborowska - Cetera

 

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bożena Hiller

 

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Galimska - Radożycka

mgr Dorota Grodzińska - Wandzilak

mgr Bożena Jeleńska

mgr Kinga Obarzanek

mgr Dorota Szczypkowska

mgr Anna Wola

 

nauczyciele przyrody i biologii

mgr Magdalena Martyka

 

nauczyciele fizyki

mgr Bożena Jeleńska

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciel chemii

mgr Anna Witaszyk

mgr Dorota Szczypkowska

 

nauczyciel geografii

mgr Krzysztof Koza

mgr Anna Omar

 

nauczyciele informatyki

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Elżbieta Mochocka

 

nauczyciele techniki

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciele plastyki

mgr Ewa Rabsztyn

 

nauczyciele muzyki

mgr Beata Kaczmarska

mgr Magda Niedbała - Solarz

 

nauczyciele WF

mgr Agata Augustynek

mgr Robert Marciniak

mgr Jacek Matyja

mgr Wiktoria Miszczuk

mgr Barbara Szewczyk

 

nauczyciele historii

mgr Elżbieta Mochocka

mgr Alicja Szarecka

 

nauczyciele wos-u

mgr Alicja Szarecka

 

nauczyciele edb

mgr Barbara Niedzielska – Adler

 

katecheci

ks. mgr Piotr Studnicki

s. mgr Lucyna Sas

 

pedagog szkolny/ psycholog/pedagog specjalny

mgr Krystyna Rostocka

mgr Urszula Bułas

mgr Adriana Ochwat

mgr Dorota Szczypkowska

mgr Karolina Chwała

Nadiia Oliinyk

 

wychowawcy świetlicy

mgr Beata Gębska

mgr Luiza Grabowska

Klaudia Święs

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Katarzyna Giełżecka

mgr Dawid Kalinowski

mgr Małgorzata Kowalska

mgr Kinga Łacny

mgr Wiktoria Miszczuk

mgr Alina Oleniacz

mgr Anna Szupryczyńska

mgr Milena Węgrzyn

mgr Katarzyna Wrońska

mgr Krystyna Wróbel

 

specjaliści terapii pedagogicznej

mgr Katarzyna Wrońska

 

logopeda

mgr Maria Bajorek

mgr Karolina Chwała

mgr Justyna Ćwiklińska

mgr  Adriana Ochwat

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Milena Węgrzyn

mgr Krystyna Wróbel

 

trenerzy w klasach sportowych

dr Dorota Lipka - Nowak

mgr Szymon Szpulecki