Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły -  mgr Beata Kaczmarska

Wicedyrektor -  mgr Anna Dyl - Mikłas, mgr Krzysztof Koza

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirosława Copiak

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Dorota Idzik

mgr Małgorzata Kowalska

mgr Magdalena Krzyszkowska

mgr Jolanta Przybylik

mgr Anna Siwulska

mgr Joanna Węgrzyn

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Magdalena Bartnik

mgr Dorota Kaleciak

mgr Katarzyna Małysa

mgr Katarzyna Ostruszka

mgr Dorota Sobol

mgr Magdalena Żywocka-Skrzypiec

 

nauczyciele języka polskiego jako obcego

mgr Magdalena Bartnik

mgr Anna Dyl-Mikłas

mgr Dorota Kaleciak

mgr Dawid Kalinowski

mgr Dorota Sobol

mgr Krystyna Wróbel

mgr Magdalena Żywocka-Skrzypiec

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Katarzyna Giełżecka

mgr Barbara Mytych

mgr Alina Oleniacz

mgr Anna Szupryczyńska

mgr Karolina Zaborowska - Cetera

 

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Bożena Hiller

 

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Buczek

mgr Barbara Galimska - Radożycka

mgr Dorota Grodzińska - Wandzilak

mgr Bożena Jeleńska

mgr Kinga Obarzanek

mgr Anna Wola

 

nauczyciele przyrody i bilogii

mgr Małgorzata Kaleta

mgr Magdalena Martyka

 

nauczyciele fizyki

mgr Bożena Jeleńska

 

nauczyciel chemii

mgr Anna Witaszyk

 

nauczyciel geografii

mgr Krzysztof Koza

mgr Anna Omar

 

nauczyciele informatyki

mgr Michał Hryniewiecki

 

nauczyciele zajęć technicznych

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciele plastyki

mgr Ewa Rabsztyn

 

nauczyciele muzyki

mgr Beata Kaczmarska

mgr Patrycja Przyborowska

 

nauczyciele WF

mgr Agata Augustynek

mgr Robert Marciniak

mgr Jacek Matyja

mgr Szymon Szpulecki

mgr Barbara Szewczyk

 

nauczyciele historii

mgr Elżbieta Mochocka

mgr Alicja Szarecka

 

nauczyciele wos-u

mgr Alicja Szarecka

 

nauczyciele edb

mgr Barbara Niedzielska - Adler

 

katecheci

mgr Dominik Kogut

Ks. Jerzy Nawłoka

s. Lucyna Sas

 

pedagog szkolny

mgr Krystyna Rostocka

mgr Urszula Bułas

 

wychowawcy świetlicy

mgr Beata Gębska

mgr Luiza Grabowska

mgr Kinga Łacny

mgr Dawid Kalinowski

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Mirosława Copiak

mgr Małgorzata Kowalska

 

specjaliści terapii pedagogicznej

mgr Anna Dyl - Mikłas

mgr Adriana Ochwat

mgr Katarzyna Wrońska

 

logopeda

mgr Maria Bajorek

mgr  Adriana Ochwat

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Krystyna Wróbel

 

trenerzy w klasach sportowych

dr Dorota Lipka - Nowak

mgr Szymon Szpulecki