Adres:

ul.Komandosów 29
Kraków
małopolskie
30-334
Polska

Telefon / fax:

+122663598

Adres mailowy:

sekretariat@sp25krakow.pl

Konto Rady Rodziców:

75 1240 1444 1111 0010 0062 6681

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Krall
ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
inspektor3@mjo.krakow.pl