Kalendarz roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2022 r.

Ferie zimowe

30.01. – 12.02.2023 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04. – 11.04.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023 r.

I półrocze

01.09.2022 r. – 12.02.2023 r.

II półrocze

13.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31.10.2022 r.; 02.05.2023 r.; 9.06.2023 r.   -  /dyżury opiekuńcze /

Egzaminy ósmoklasisty

23.05.2023 r. – j. pol,   24.05.2023 r. - mat,   25.05.2023 r. – j. obcy/ 900

12.06.2023 r. – j. pol,   13.06.2023 r. - mat,   14.06.2023 r. – j. obcy / 900

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

23.01.2023 r, 19.06.2023 r

Wyjazdy i wyjścia klas

Wyjazdy i wyjścia klas – termin jesienny

-

Wyjazdy i wyjścia klas – termin wiosenny

29.05.-02.06.2023 r.

Dzień Życzliwości

22.12.2022 r.

Dzień Wychowawcy

02.09.2022 r.,   22.06.2023 r.

Wyjścia do teatru

-

Wyjścia do muzeum, kina, okolicznościowe

-

Dzień Sportu

01.06.2023 r. I-III, 21.06.2023 r. – IV-VIII