Kalendarz roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2021 r.

Ferie zimowe

17.01. – 30.01.2022 r.   

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04. – 19.04. 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

 24.06.2022 r.

I półrocze

01.09.2021 r. – 31.01.2022 r.

II półrocze

31.01.2022 r. – 24.06.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

12.11.2021 r.; 07.01.2022 r.; 02.05.2022 r.; 17.06.2022 r.   -  /dyżury opiekuńcze /

Egzaminy ósmoklasisty

24.05.2022 r. – j. pol,   25.05.2022 r. - mat,   26.05.2022 r. – j. obcy/ 900

13.06.2022 r. – j. pol,   14.06.2022 r. - mat,   15.06.2022 r. – j. obcy / 900

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

11.01.2022 r., 20.06.2022 r

Wyjazdy i wyjścia klas

Wyjazdy i wyjścia klas – termin jesienny

-

Wyjazdy i wyjścia klas – termin wiosenny

-

Dzień Życzliwości

22.12.2021 r.

Dzień Wychowawcy

02.09.2021 r.,   23.06.2022 r.

Wyjścia do teatru

-

Wyjścia do muzeum, kina, okolicznościowe

-

Dzień Sportu

01.06.2022 r. – kl. 1-3   i   22.06.2022 r. – kl. 4-8