Informacje ogólne
świetlica

Zapraszamy uczniów do świetlicy szkolnej od godz. 6:30 do godz. 17:00

W czasie pobytu w świetlicy, Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień poprzez kreatywne i twórcze zajęcia. W trakcie pobytu w świetlicy jest czas na zabawę, zajęcia ruchowe, plastyczne oraz na odrabianie lekcji. Jest to miejsce pełne twórczych i inspirujących wydarzeń , które są realizowane poprzez bloki tematyczne.

W trakcie zajęć w świetlicy uczniowie biorą udział w  zajęciach:

„Mądra sówka”- zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez zagadki, łamigłówki, wykreślani, zgadywanki, krzyżówki, Sudoku, puzzle itp.- prowadząca mgr Aleksandra Dąbrowska.

„poCZYTAJmi" - zajęcia czytelnicze wprowadzające dzieci w świat książek, bajek, baśni, rozwijające wyobraźnię i kreatywność, prowadząca - mgr Luiza Grabowska.

„Kolorowe inspiracje- zajęcia plastyczne pobudzające wyobraźnię i kreatywność, umożliwiające rozwijanie zainteresowań plastycznych – prowadząca mgr Beata Gębska.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia ruchowe, kształtujące pozytywne nastawienie względem sportu i zabaw ruchowych, mające na celu kształtowanie zdrowego trybu życia poprzez ruch - prowadzący mgr Dawid Kalinowski.

„Z językiem polskim za pan brat” – rozwijające zabawy językowe, poszerzające słownictwo oraz kulturę języka mówionego – prowadząca mgr Małgorzata Kowalska.

 „Szach i Mat” – zajęcia szachowe, rozwijające logiczne i strategiczne  myślenie – prowadząca Katarzyna Wrońska.

„Matematyczne potyczki” – zajęcia z rozwijającymi zajęciami matematycznymi, kształtujące zamiłowanie do matematyki – prowadząca mgr Magdalena Krzyszkowska.

„Zabawy multimedialne” - zajęcia rozwijające umiejętności multimedialne

z wykorzystaniem m.in. tablicy multimedialnej – prowadząca mgr Mirosława Copiak.

„MusicArtGo”-  zajęcia artystyczno–muzyczno-ruchowe, poprzez zabawę z muzyką, ruchem i słowem. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne, muzyczne – prowadząca mgr Luiza Grabowska, mgr Beata Gębska.

Naszą myślą przewodnią jest uśmiech dziecka poprzez dawanie mu możliwości do rozwoju własnych zainteresowań, uzdolnień z wykorzystaniem metod kreatywnej, twórczej i pozytywnej współpracy.

Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzą:

mgr Beata Gębska

mgr  Luiza Grabowska

mgr  Dawid Kalinowski

mgr Mirosława Copiak

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Małgorzata Kowalska

mgr Magdalena Krzyszkowska

mgr Katarzyna Wrońska

 

Serdecznie zapraszamy!

Wychowawcy świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin Świetlicy Szkolnej