Egzamin 21/24

Od 2024 roku ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

· języka polskiego

· matematyki

· języka obcego nowożytnego

· jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021 - 2023

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021