Informacje o egzaminie

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) I UCZNIÓW w roku szkolnym 2021 / 2022

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

Informacja o przyborach

Informacja o dostosowaniach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca wrokuszkolnym 2021/2022

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym
2020/2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Dodatkowe informacje: http://www.oke.krakow.pl, https://cke.gov.pl

 

Terminy

Informacja o terminach

Termin główny

24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 9.00 – język polski

25 maja 2022 r. (środa) godz. 9.00 – matematyka

26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9.00 – język nowożytny

Termin dodatkowy

13 czerwca 2022r. (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski

14 czerwca 2022r.(wtorek) godz. 9:00 – matematyka

15 czerwca 2022 r.(środa) godz. 9:00 – język obcy nowożytny