KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW
KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW

Zapraszamy do udziału w ósmej już edycji wydarzenia promującego szkolnictwo techniczne
i branżowe, jakim jest KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW. W tym roku wydarzenie będzie odbywało się na terenie czterech dzielnic Krakowa w terminach określonych kolejnymi tygodniami. I tak:

 

Krowodrza: 14.03-18.03

Śródmieście: 21.03-25.03

Nowa Huta: 28.03-01.04

Podgórze: 04.04-08.04

 

Wydarzeniom tym będą towarzyszyć Otwarte Soboty. Organizowane one będą  we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Krowodrza 19.03

Śródmieście 26.03

Nowa Huta 02.04

Podgórze  09.04

 

Jak co roku uczniowie będą mogli wziąć udział w licznych inicjatywach mających pomóc
im w wyborze odpowiedniej drogi dalszego kształcenia.

Niezależnie od powyższego w przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach, które będą odbywać się stacjonarnie, ostateczna decyzja musi być wynikiem porozumienia dyrektorów szkół odwiedzających i goszczących lub indywidualnego ustalenia pomiędzy odwiedzającymi,
a dyrekcją szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Zachęcamy do korzystania z propozycji odwiedzania szkół technicznych i branżowych,
z uwzględnieniem obostrzeń związanych z pandemią.

 

Szczegóły:

arkusz Krowodrza

arkusz Śródmieście

arkusz Nowa Huta

arkusz Podgórze 

 

E-informator o ofercie edukacyjnej krakowskich szkół ponadpodstawowych.

e-informator

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie, chcąc wspomóc uczniów klas ósmych w procesie podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej, przygotowała e-informator o ofercie edukacyjnej krakowskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022.

Link do e-informatora:

pdf e-informator

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Oferty szkół ponadpodstawowych.

Szkoła Adres WWW

III Liceum Ogólnokształcące

www.3liceum-krakow.pl

IV Liceum Ogólnokształcące

http://iv-lo.krakow.pl/

V Liceum Ogólnokształcące

www.v-lo.krakow.pl

VII Liceum Ogólnokształcące 

https://vii-lo.krakow.pl/

X Liceum Ogólnokształcące

https://x-lokrakow.edupage.org/?

XI Liceum Ogólnokształcące

http://xilo.krakow.pl/

XIII Liceum Ogólnokształcące 

http://www.xiii-lo.krakow.pl/strony/kontakt.html

XIV Liceum Ogólnokształcące 

www.xiv-lo.krakow.pl

XLI Liceum Ogólnokształcące

www.xlilo.krakow.pl

XLII Liceum Ogólnokształcące 

www.lo42krakow.pl

XLIII Liceum Ogólnokształcące

https://lo43krakow.pl/

XLIV Liceum Ogólnokształcące

http://www.lo44.krakow.pl

XV Liceum Ogólnokształcące

http://xvlo.pl

XVI Liceum Ogólnokształcące 

www.liceum16.krakow.pl

XVIII Liceum Ogólnokształcące 

http://xviiilo.krakow.pl/

XX liceum Ogólnokształcące

www.xxlo-krakow.edu.pl

XXIII liceum Ogólnokształcące

https://xxiiilo.krakow.pl/

XXIV Liceum Ogólnokształcące 

www.xxivliceum.krakow.pl

XXV Liceum Ogólnokształcące

 www.xxvlo.pl

XXVII Liceum Ogólnokształcące 

27lo.krakow.pl

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

www.28lo.pl

XXX Liceum Ogólnokształcące 

www.xxxlo.pl

XXXI Liceum Ogólnokształcące

www.lo31.krakow.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

http://cku.krakow.pl/

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

www.zsb1.pl

Zespół Szkół Chemicznych 

www.zschkrakow.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1

http://zse1.edu.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2

www.zse-2.krakow.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1

www.zsel1.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 

www.elektryk2.krakow.pl

Zespół Szkół Energetycznych

www.zse.krakow.pl

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

https://zsg1.pl/kandydaci/

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2

https://zsgnr2krakow.pl/

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

szkolaimnarutowicza.krakow.pl

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

zsisim.pl

Zespół Szkół Łączności 

www.tl.krakow.pl

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

www.zsm1krakow.pl

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

www.zsm2krakow.pl

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3

www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4

https://zsmnr4.edupage.org

Zespół Szkół nr 1

tk.krakow.pl

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1

zsodz1.pl

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

www.zspm.malopolska.pl

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

www.zsps.krakow.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 

www.zsz2.edu.pl